1401-05-19

دوره آموزشی تخصصی-حرفه‌ای مدیریت ساخت و ساز شهری بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

به اطلاع اعضا محترم سازمان می‌رساند، دوره آموزشی تخصصی-حرفه‌ای تحت عنوان «مدیریت ساخت و ساز […]