1401-04-04

بازدید مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل این شرکت به همراه معاون فنی […]