1401-07-07

اسکان و پذیرایی از زائران حرم مطهر رضوی از سوی بانک ملت

بانک ملت به مناسبت ایام پایانی ماه صفر نسبت به راه اندازی ایستگاه صلواتی در […]