1401-06-06

سی و دومین همایش بانکداری اسلامی 8 و 9 شهریور 1401 برگزار می شود

سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با عنوان«نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی […]