1401-04-14

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد شد

  رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را […]