1401-10-01

حضور شرکت ساختمانی بانک ملت در شورای عمومی متمم بودجه سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در […]
1401-09-07

بازدید دکتر میرزایی از پروژه ساختمان سرپرستی شعب استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر امین میرزایی مدیرعامل و هیئت همراه […]
1401-06-28

سرمایه اصلی شرکت، تجارب حاصل از اجرای پروژه هاست

شرکت ساختمانی بانک ملت با ثبت ساخت پروژه های متعدد در کارنامه خود، خوش می […]