1401-06-14

برگزاری نشست تخصصی ضرورت‌ها و کارکردهای حقوق شهری و قوانین و مقررات شهرسازی

بدین‌وسیله از کلیه مهندسان عضو سازمان دعوت می‌گردد تا در نشست تخصصی « ضرورت‌ها و […]