1401-07-06

معرفی بانک های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیأت انتظامی بانک ها

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ بانک های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود […]