1402-03-17

وام خرید مسکن نخبگان به یک میلیارد تومان رسید

وزیر راه و شهرسازی از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام خرید […]
1401-05-12

طرح دانشگاه شریف برای مسکن نخبگان

  شفقنا – دکتر رسول جلیلی؛ رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز با اشاره به مشکل […]