1401-03-23

دستگاه‌های دولتی در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش مسکن همکاری کنند

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به شناسایی ۷ هزار هکتار […]