1401-04-27

تهیه برنامه راهبردی توسعه فارس با رویکرد توزیع متوازن تسهیلات

رئیس مرکز سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی گفت: برنامه راهبردی توسعه استان با رویکرد […]