1401-05-29

جزئیات حمایت مالی از طرح‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ضمن تشریح جزئیات حمایت مالی از طرح‌های دانش بنیان، از پرداخت […]