1401-06-21

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی ابلاغ شد

«دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار […]