1401-06-24

تصویب ضوابط تشویقی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد: سیاست‌ها و ضوابط تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده […]