1401-05-06

مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مدل برای خدمت به مردم/علم و دانش باید مسئولیت اجتماعی تولید کند

«رسانه مسئولیت اجتماعی»:احسان انصاری: نخستین همایش مسئولیت اجتماعی و صنعت ساختمان با موضوع «هم اندیشی […]