1402-05-30

افزایش 84 درصدی سرمایه نظارتی بانک ملت

بر اساس این گزارش، سرمایه نظارتی تاییدشده بانک ملت نسبت به سرمایه نظارتی سال قبل […]
1401-05-11

موافقت بانک مرکزی با افزایش 75.000 میلیارد ریالی سرمایه نظارتی بانک ملت

بانک مرکزی با افزایش بیش از 75 هزار میلیارد ریالی سرمایه نظارتی بانک ملت موافقت […]