1401-11-12

فعالیت شعب منتخب فروش ارز بانک ملت در روزهای 14 و 15 بهمن

شعب منتخب بانک ملت با هدف ارائه خدمت به متقاضیان دریافت ارز بابت مصارف ارزی […]
1401-06-20

ارائه ارز اربعین توسط شعب منتخب بانک ملت در ایام تعطیل

بانک ملت با هدف تکریم مشتریان و تسهیل امر ارائه خدمات ارزی به زائران اربعین […]