1401-06-13

اعلام تعرفه جدید سال 1401 برای صدور تمدید و ارتقا پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی (درآمد حاصل از سایر خدمات وزارت راه)

پیرو نامه شماره 1401/1200/5246/ص مورخ 1401/02/28 و در راستای اجرای ماده 38 قانون وصول برخی […]