1402-08-03

ساخت ۲۰۰هزار مسکن در «صنعت‌شهر»ها

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: تاکنون زمین برای ساخت ۱۰۰هزار مسکونی در قالب […]
1402-06-28

تمرکز امسال سازمان ملی زمین و مسکن آماده‌سازی زمین‌هاست

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از آغاز روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن […]
1402-04-19

لزوم استفاده از ظرفیت صنایع استان کرمان در ساخت مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در سفر یک‌روزه خود به استان کرمان در نشست […]
1401-03-23

دستگاه‌های دولتی در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش مسکن همکاری کنند

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به شناسایی ۷ هزار هکتار […]