1401-06-09

رونمایی از سامانه تسویه یار با حضور مدیران ارشد بانک ملت و سمات

سامانه تسویه یار بانک ملت با حضور مدیران ارشد این بانک و شرکت سپرده گذاری […]