1401-05-11

معارفه مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت با حضور مسعود […]