1401-07-28

تجلیل از دست اندرکاران ساخت ساختمان سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، طی مراسمی سید محمد کریمی دبیر کل […]
1401-06-29

برگزاری افتتاحیه و جلسه شورای عمومی در ساختمان سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه افتتاحیه و نیز شورای عمومی سندیکای […]