1401-06-13

در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین حسینی صورت گرفت: استقرار پایانه های خود پرداز بانک ملت در مناطق مرزی

در آستانه فرا رسیدن ایام عزاداری اربعین حسینی، پایانه های خود پرداز بانک ملت در […]