1401-06-15

برگزاری جلسه مشترک شرکت ساختمانی بانک ملت و هیئت مدیره سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه مشترک این شرکت و هیئت مدیره […]
1401-04-01

جلسه مشترک مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت و شهردار کرمانشاه مورخ اول تیرماه 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر حسین اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک […]