1401-04-01

اجرای هر چه سریع‌تر سیاست‌ها و اقدامات برای مدیریت قیمت‌ها در بازار مسکن

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح […]