1401-07-06

پرداخت ۱۵۰میلیون تومان تسهیلات صفر درصد برای نوسازی بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات صفر درصد به متقاضیان نهضت […]