1402-07-22

پیگیری بیمه مهندسان در مجلس شورای اسلامی

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: پیگیر برطرف شدن نکات مطرح شده درباره […]
1401-06-20

پیشنهاد طرح بیمه مهندسان در صحن مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، امروز 19 شهریور 1401 […]