1401-05-03

توضیحات بانک ملت درباره بازنشر یک ویدئو تبلیغاتی قدیمی

روابط عمومی بانک ملت با انتشار بیانیه ای، ویدئوی تبلیغاتی منتشر شده در فضای مجازی […]