1401-05-26

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تشریح کرد؛ جزئیات اجرای اعتبارسنجی برای دریافت وام‌های بانکی

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک‌ها برای تسهیلات موظف به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند […]