1401-06-20

ارائه ارز اربعین توسط شعب منتخب بانک ملت در ایام تعطیل

بانک ملت با هدف تکریم مشتریان و تسهیل امر ارائه خدمات ارزی به زائران اربعین […]
1401-06-11

فروش ارز اربعین در شعب منتخب بانک ملت

شعب منتخب بانک ملت در سراسر کشور به زائران اربعین حسینی ارز ارایه می کنند. […]