1401-04-14

تاکید مدیرعامل بر رعایت تمامی اصول فنی اجرای پروژه

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر اجاقی مدیرعامل این شرکت از پروژه […]