پروژه سرپرستی بانک ملت در استان ایلام

شروع کار پروژ از تاریخ 22\04\1398 با مراجعه به شهرداری و انجام امور مربوط به مجوز توسعه بنا و مجوز های لازم جهت تخریب و پسماند شهری صورت گرفته است.

نصب ستون های پارت اول پایان یافت وعملیات نصب تیرهای تراز زیرزمین شروع و پروژه آماده اجرای دیوار برشی می باشد.

print