پروژه بازسازی شعبه شهید کشوری شهرستان ایلام

پروژه بازسازی شعبه شهید کشوری شهرستان ایلام تا 22 بهمن سال 1398 به بهره برداری می رسد .

حدود 50 نفر در این پروژه مشغول به کار بوده و قسمت های مختلف کار  را به طور همزمان انجام می دادند.

مدیر پروژه مهندس سعید روزبهانی است که در چند جبهه کاری پروژه را هدایت می کند تا این امر زودتر به اتمام برسد.

در این پروژه از بهترین متریال ساختمانی برای زیر ساخت ها استفاده شده است.

پروژه شهید کشوری به مرحله تحویل موقت رسید.

print