پروژه بازسازی ساختمان بیمه ما

پروژه بازسازی ساختمان شهید مطهری واقع در خیابان ولیعصر که در اسفند 97 شروع به فعالیت کرده بود، به پایان راه خود رسیده است.

در  پروژه بیمه ما ساختمان قدیمی به ساختمان مدرن و جدید توسط شرکت ساختمانی بانک ملت تبدیل شده است، در این طرح از بهترین متریال موجود در بازار و پیمانکاران ماهر برای زیر ساخت ها استفاده شده است.

print