پروژه خاکریز آب

پروژه طرح ساماندهی و ایمن سازی طرح رودخانه کن از ابتدای بزرگراه فتح تا بزرگراه آزادگان توسط شرکت ساختمانی در حال انجام است.هدف عمده این پروژه مسطلح کننده انرژی پایین دست تندآب رودخانه است، باتوجه  به بحث سیلاب های گذشته و علی الخصوص سیلاب هایی که در اواخر سال 97 و اوایل سال 98 جاری شد، شهرداری تهران تصمیم به انجام این امر کرد.

print