کاشت نهال و بزرگداشت روز درختکاری با حضور مدیران عامل هلدینگ و شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، مهندس رهنما مدیرعامل شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های ملت و دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت صبح روز یکشنبه 15 اسفندماه سه اصله نهال میوه کاشتند. این برنامه با همراهی معاونین شرکت صورت پذیرفت.

print