دیدار مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت با دبیرکل سندیکای بیمه گران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت طی دیدار با دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران درباره ی پروژه ی ساختمان اداری در دست احداث  که با مدیریت پیمان شرکت ساختمانی بانک ملت در حال انجام می باشد، به تبادل نظر پرداخت.

وی در این دیدار ضمن تاکید بر همکاری مجموعه های درگیر در پروژه به جهت تسریع در کار افزود: ” ابتدا و انتهای کار در تمامی پروژه های ساختمانی دارای اهمیت بیشتری می باشد و با توجه به تاخیرات پیش آمده در روند اجرا بدلیل شیوع ویروس کرونا، تلاش خواهد شد که با سرعت بیشتر در ادامه پروژه مواجه باشیم لذا این شرکت تیمی را به کارگمارده که بتوانند این استراتژی را به نحو شایسته پیاده سازی کنند و رضایت کارفرمای محترم را در احداث این ساختمان ملی بدست بیاورند”.

وی با تاکید بر انجام امور قانونی و پیش بینی مسائل مربوط به استانداردهای مختلف ساختمان از جمله استاندارد آتش نشانی و تجهیزات به جهت تاثیر بر تسریع بهره برداری با کیفیت و بدون مشکل اضافه کرد:” بدلیل اهمیت این پروژه برای صنعت بیمه کشور به نظر می رسد انرژی های نو و هوشمندسازی ساختمان نیز باید در دستورکار کارفرمای محترم قرارگیرد تا شرکتهای بیمه ای تابعه هم به عنوان یک نمونه موفق، از آن بهره مند شوند”.

در این دیدار دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ضمن تشکر از شرکت ساختمانی بانک ملت به جهت حضور پرقدرت در پروژه، بر تسریع در کار به نحو مقتضی تاکید نمود.

print