جلسه شورای مدیران و معاونین در شرکت ساختمانی بانک ملت

جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست دکتر اجاقی در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 1398/5/7 با حضور اعضا و به ریاست دکتر اجاقی تشکیل و در خصوص مسائل شرکت و پروژه ها صحبت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی در موارد ذیل، تصمیم بر آن شد.

1.نهائی سازی برنامه استراتژیک و عملیاتی بازاریابی، فروش و بهره برداری

2.پیگیری املاک اداره نوسازی شهرداری منطقه 18

3.پیگیری حضور در نمایشگاه بین المللی مراکز خرید

print