22 تیر ماه روز بزرگداشت محمد بن موسی خوارزمی، روز ملی فن آوری اطلاعات را گرامی میداریم.

print