مزایده عمومی شماره 00/15 فروش الباقی واحدهای تجاری مجتمع معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، این شرکت در نظر دارد واحدهای تجاری باقی مانده خود واقع در طبقه 2+ مجتمع تجاری فرهنگی معین مال را به صورت یکجا به آدرس تهران، خیابان استاد معین، مجتمع معین مال در قالب برگزاری مزایده به صورت نقد به فروش برساند.

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد می توانند از روز شنبه مورخ 1401/05/01 لغایت چهارشنبه مورخ1401/05/05 در ساعات اداری از دفتر مجتمع معین مال و یا تماس با تلفن 66077104-021 اقدام نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1401/05/08 می باشد.

print