مزایده عمومی دو پروژه شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛ این شرکت در نظر دارد دو پروژه الهیه و برخی واحدهای مجتمع معین مال را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

قابل ذکر است متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس شرکت مراجعه نمایند.

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی شمالی، کوچه چهارم، پلاک 14

 

print