جزئیات عملکرد وزارت راه و شهرسازی در صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تا تاریخ 22 آبان ماه 28 هزار و 945 درخواست مجوز به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که 26.9 درصد از این مجوزها در تاریخ مشخص تعیین تکلیف نشده است.

از مجوزهای درخواست شده وزارت راه و شهرسازی 11082 مجوز صادر شده، 5343 رد درخواست و 2440 انصراف به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر 875 درخواست در فرآیند صدور قرار دارد و 10 هزار و 80 درخواست دیگر نیز در حال بررسی اولیه است و 7783 مجوز نیز تاخیر در فرآیند بررسی خود را به ثبت رسانده است.

وزارت راه و شهرسازی در میان 22 دستگاه پایش شده، رتبه 12 دستگاه‌های موفق در صدور مجوز را به خود اختصاص داده است.

print