تجدید مزایده عمومی پروژه شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛ این شرکت در نظر دارد پروژه الهیه را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

قابل ذکر است متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس شرکت مراجعه نمایند.

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی شمالی، کوچه چهارم، پلاک 14

print