برگزاری جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت

جلسه مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست دکتر اجاقی در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 97/09/13 با حضور اعضا و به ریاست جناب آقای دکتر اجاقی تشکیل و در خصوص مسایل شرکت صحبت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه، پس از بحث و بررسی اعضاء مقرر گردید؛

پیگیری هماهنگی و برگزاری مراسم و همایش های مختلف با اصناف در مجتمع معین مال  و ارسال پوستر مسابقه نورپردازی پروژه جام خلیج فارسبه دانشگاهها و مراکز آموزشی با مشخص نمودن مبلغ جایزه و هیئت داوران.

همچنین پیگیری برگزاری جشنواره انار و پیگیری پایان کار پروژه الهیه در دستورکار شرکت قرار گرفت.

print