بازدید هیات مدیره و معاون مدیرعامل بانک ملت، مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتها و هیات همراه از مجتمع جام خلیج فارس

عضو هیأت مدیره بانک ملت، معاون مدیرعامل بانک ملت در امور پشتیبانی، مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت و هیئت همراه از پروژه مجتمع اداری – تجاری جام خلیج فارس واقع در ضلع شمال شرقی دریاچه چیتگر در منطقه 22 تهران روز چهارشنبه مورخ 17 آبان ماه 1402 بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، سیدرضا موسوی عضو هیأت مدیره بانک ملت، محمود رشیدی معاون پشتیبانی بانک ملت و اردشیر آرش مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت به میزبانی امین میرزایی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت از نزدیک در جریان پروژه مجتمع جام خلیج فارس (لتمال کن) قرار گرفتند. پس از نشست فیمابین که در محل سالن کنفرانس مجتمع جام خلیج فارس برگزار گردید، با هدف بررسی و رصد ابعاد مختلف و سطح پیشرفت پروژه از سوی مدیران ارشد بانک ملت، بازدیدی جامع از قسمت های مختلف آن صورت گرفت. این بازدید مشتمل بر تعدادی از واحدهای اداری، رستوران، طبقات تجاری، و نیز موتورخانه، اتاق دیزل ژنراتور و اتاق پست برق اختصاصی واقع در طبقه 4- بوده است.

print