آگهی مزایده فروش الباقی واحدهای تجاری مجتمع معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  این شرکت در نظر دارد در نظر دارد ملکیت تعداد محدودی از واحدهای تجاری باقی مانده خود را واقع در طبقات 1- ، همکف و 1+ به آدرس تهران، خیابان استاد معین، مجتمع معین مال در قالب برگزاری مزایده به صورت نقد و اقساط به فروش برساند .
متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق مراجعه به آدرس شرکت واقع در خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزایی زینالی شرقی، روبروی هتل پرشین پلازا، پلاک 35 طبقه دوم و یا تماس با تلفن 88437143 داخلی 210 اقدام نمایند.
همچنین اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1402/05/28 لغایت سه شنبه مورخ 1402/06/07 در ساعات اداری از دفتر شرکت، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی قابل دریافت می باشند.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات، پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1402/06/11 می باشد.

print