یکم شهریور روز گرامیداشت شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک را گرامی می داریم

print