کارگران با کارکرد کمتر از یکسال چقدر عیدی می‌گیرند+ جدول

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری فارس، براساس قانون کار محاسبه عیدی کارگران به میزان 2 پایه حقوق به شرطی که بیش از 3 برابر حداقل حقوق کارگران نشود.

براین اساس حداقل و حداکثر بر مبنای کارکرد یکساله، شش ماه و سه ماه برآورد شده است.

مبلغ عیدی سال 98 کارگران مشمول قانون کار – ارقام به تومان

مدت حداقل عیدی حداکثر عیدی
یکسال عملکرد 3.033.762 4.550.643
شش ماه عملکرد 1.516.881 2.275.320
سه ماه عملکرد 758.440 1.137.660

براین اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار بیش از 3 میلیون و حداکثر 4.5 میلیون تومان است.

همچنین کارمندان دولت با توجه به مصوبه هیات وزیران بالغ بر یک میلیون 200 هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند.

print