پیگیری پروژه های جدید شرکت در جلسه اعضای هیات مدیره

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، جلسه هیئت مدیره این شرکت با حضور تمامی اعضا در تاریخ 16 آبان ماه 1402 در محل سازمان برگزار و درخصوص اهم مسائل، روند پیشرفت پروژه جاری و تعریف پروژه های جدید شرکت ساختمانی بانک ملت صحبت و تبادل نظر شد.

 

print