پیگیری بانک مرکزی برای راه‌اندازی پرداخت‌های غیرتماسی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری و برگزاری جلسات برای راه‌اندازی پرداخت‌های بدون تماس خبر داد و گفت: جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پولشویی و تقلب از جمله دغدغه‌های مهم است.

 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای تسهیل خدمات پرداخت خرد، جلسه هم‌اندیشی با مسؤلین حوزه فناوری بانک‌ها داشتم که در این جلسه، بحث مبسوطی درخصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف الکترونیکی پول، انجام گرفت.

وی افزود: از دغدغه‌های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پولشویی وتقلب بود؛ ضمن اینکه نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک‌ها، وتقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

به گفته همتی، با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی‌های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

print